სიცოცხლის მაძიებელი

არ მეშინია სიკვდილის, მეშინია მხოლოდ სიცოცხლის. . . სიცოცხლის, რომელსაც დაუსრულებლად მივყავართ შავი სიკვდილისაკენ. მეშინია სიცოცხლის, რომელსაც მოაქვს სიშორე. . . სიშორე საკუთარ თავთან, სიშორე შინაგან სამყაროსთან და სიშორე ღმერთთან.

გვაქვს ორი ურთიერთგამომრიცხავი ტერმინი: „სიცოცხლე მიხარია“ და „სიცოცხლე მომბეზრდა“.

მე მიხარია ის სიცოცხლე რომელთანაც სიკვდილს მივყავართ. . .

მომბეზრებია ის სიცოცხლე, რომელსაც სიკვდილთან მივყავართ! ! !

04.06.2010